Własności stali wg EN 10025:1993

Strona główna » Informacje techniczne » Inne informacje » Własności stali wg EN 10025:1993

wielkość tekstu:A | A | A

Skład chemiczny (analiza wytopowa)

gatunek stali sposób
odtlenienia1)
rodzaj
stali2)
udziały wagowe % max
EN 10027-1
i
ESICC IC 10
EN 10027-1
i
EN 10027-2
C dla grubości
nominalnych w mm
Mn Si P S N4,5)
<16 >16
<40
>43)
S1856) 1.0035 dowolny BS - - - - - - - -
S235JR6) 1.0037 dowolny BS 0,17 0,20 - 1,40 - 0,045 0,045 0,009
S235JRG16) 1.0036 FU BS 0,17 0,20 - 1,40 - 0,045 0,045 0,007
S235JRG2 1,0038 FN BS 0,17 0,17 0,20 1,40 - 0,045 0,045 0,009
S235JO 1,0114 FN QS 0,17 0,17 0,17 1,40 - 0,040 0,040 0,009
S235J2G3 1,0116 FF QS 0,17 0,17 0,17 1,40 - 0,035 0,035 -
S235JsG4 1,0117 FF QS 0,17 0,17 0,17 1,40 - 0,035 0,035 -
S275JR 1,0044 FN BS 0,21 0,21 0,22 1,50 - 0,045 0,045 0,009
S275JO 1,0143 FN QS 0,18 0,18 0,18 1,50 - 0,040 0,040 0,009
S275J2G3 1,0144 FF QS 0,18 0,18 0,18 1,50 - 0,035 0,035 -
S275J2G4 1,0145 FF QS 0,18 0,18 0,18 1,50 - 0,035 0,035 -
S355JR 1,0045 FN BS 0,24 0,24 0,24 1,60 0,55 0,045 0,045 0,009
S355JO 1,0553 FN QS 0,20 0,20 0,22 1,60 0,55 0,040 0,040 0,009
S355J2G3 1,0570 FF QS 0,20 0,20 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 -
S355J2G4 1,0577 FF QS 0,20 0,20 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 -
S355K2G3 1,0595 FF QS 0,20 0,20 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 -
S355K2G4 1,0596 FF QS 0,20 0,20 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 -

 

Maksymalne wartości równoważnika węgla (CEV)
na podstawie analizy wytopowej (jako wymaganie dodatkowe)
 
gatunek stali sposób
odtlenienia1)
rodzaj
stali2)
równoważnik węgla w % max
dla grubości nominalnych w mm
EN 10027-1
i
ESICC IC 10
EN 10027-1
i
EN 10027-2
> 40 > 40
< 150
> 150
< 250
S235JR6) 1.0037 dowolny BS 0,35 - -
S235JRG16) 1.0036 FU BS 0,35 - -
S235JRG2 1,0038 FN BS 0,35 0,38 0,40
S235JO 1,0114 FN QS 0,35 0,38 0,40
S235J2G3 1,0116 FF QS 0,35 0,38 0,40
S235JsG4 1,0117 FF QS 0,35 0,38 0,40
S275JR 1,0044 FN BS 0,40 0,42 0,44
S275JO 1,0143 FN QS 0,40 0,42 0,44
S275J2G3 1,0144 FF QS 0,40 0,42 0,44
S275J2G4 1,0145 FF QS 0,40 0,42 0,44
S355JR 1,0045 FN BS 0,45 0,47 0,49
S355JO 1,0553 FN QS 0,45 0,47 0,49
S355J2G3 1,0570 FF QS 0,45 0,47 0,49
S355J2G4 1,0577 FF QS 0,45 0,47 0,49
S355K2G3 1,0595 FF QS 0,45 0,47 0,49
S355K2G4 1,0596 FF QS 0,45 0,47 0,49

1) dowolny: wg uznania producenta
FU: stal nieuspokojona
FN: stal nieuspokojona niedopuszczalna
FU: stal całkowicie uspokojona z wystarczającą ilością elementów wiążących azot (np. min 0,020 % Al).
2) BS: stal podstawowa; QS: Stal jakościowa
3) przy profilach o grubości nominalnej > 100 mm zawartość węgla należy uzgodnić.
4) podane wartości mogą być przekroczone, gdy na każde 0,001 % N max zawartość fosforu będzie mniejsza o 0,005 %, zawartość azotu nie może jednak przekraczać wartości 0,012 % w analizie wytopowej.
5) max wartość zawartości azotu nie obowiązuje, gdy stal ma całkowitą zawartość aluminium co najmniej 0,020 % lub zawiera wystarczającą ilość innych elementów wiążących azot. Elementy wiążące azot należy podać w zaświadczeniu.
6) dostawa tylko przy grubościach nominalnych < 25 mm.
7) Max 0,20 % C przy grubościach nominalnych > 150 mm.
8) Max 0,22 % C przy grubościach nominalnych > 30 mm.

 

Własności mechaniczne

gatunek stali sposób
odtlenienia
1)
rodzaj
stali2)
granica plastyczności ReH N/mm2,
min. dla grubości nominalnych w mm
wytrzymałość na rozciąganie Rm N/mm2
dla grubości nominalnych w mm
EN 10027-1
i
ESICC IC 10
EN 10027-1
i
EN 10027-2
> 16
< 16
> 40
< 40
> 63
< 63
> 80
< 80
> 100
< 100
> 150
< 150
> 200
< 200
< 250 > 3
< 3
> 100
< 100
> 150
< 150
< 250
S1856) 1.0035 dowolny BS 185 175 -           310
do
540
290
do
510
   
S235JR6) 1.0037 dowolny BS 235 225                    
S235JRG16) 1.0036 FU BS 235 225             340 340    
S235JRG2 1,0038 FN BS 235 225 215 215 215 195 185 175 do do 340 320
S235JO 1,0114 FN QS 235 225 215 215 215 195 185 175 510 470 do do
S235J2G3 1,0116 FF QS 235 225 215 215 215 195 185 175     470 470
S235JsG4 1,0117 FF QS 235 225 215 215 215 195 185 175        
S275JR 1,0044 FN BS                        
S275JO 1,0143 FN QS 275 265 255 245 235 225 215 205 430 410 400 380
S275J2G3 1,0144 FF QS                 do do do do
S275J2G4 1,0145 FF QS                 580 560 540 540
S355JR 1,0045 FN BS                        
S355JO 1,0553 FN QS                        
S355J2G3 1,0570 FF QS                 510 490 470 450
S355J2G4 1,0577 FF QS 355 345 335 325 315 295 285 275 bis bis bis bis
S355K2G3 1,0595 FF QS                 680 630 630 630
S355K2G4 1,0596 FF QS                        

 

gatunek stali wydłużenie przy zerwaniu w %, min.
EN 10027-1
i
ESICC IC 10
EN 10027-2 Lo = 80 mm
dla grubości nominalnych w mm
Lo = 5,65 So
dla grubości nominalnych w mm
< 1 > 1
< 1,5
> 1,5
< 2
> 2
< 2,5
> 2,5
< 3
> 3
< 40
> 40
< 63
> 63
< 100
> 100
< 150
> 150
< 250
S185 1.0035 10 11 12 13 14 18        
S235JR 1.0037                    
S235JRG1 1.0036 17 18 19 20 21 26 25 24 22 21
S235JRG2 1,0038                    
S235JO 1,0114                    
S235J2G3 1,0116                    
S235JsG4 1,0117                    
S275JR 1,0044                    
S275JO 1,0143 14 15 16 17 18 22 21 20 18 17
S275J2G3 1,0144                    
S275J2G4 1,0145                    
S355JR 1,0045                    
S355JO 1,0553                    
S355J2G3 1,0570 14 15 16 17 18 22 21 20 18 17
S355J2G4 1,0577                    
S355K2G3 1,0595                    
S355K2G4 1,0596                    

1) dowolny: wg uznania producenta
FU: stal nieuspokojona
FN: stal nieuspokojona niedopuszczalna
FU: stal całkowicie uspokojona z wystarczającą ilością elementów wiążących azot (np. min 0,020 % Al).
2) BS: stal podstawowa; QS: Stal jakościowa

 

Praca udarnościowa (Karb ostry - próby wzdłużne)
 
gatunek stali sposób
odtlenienia
1)
rodzaj
stali2)
temp. °C praca udarności J. min dla
grubości nominalnych w mm
EN 10027-1
i
ESICC IC 10
EN 10027-1
i
EN 10027-2
> 10
< 1501)
> 150
< 2501)
S1852) 1.0035 dowolny BS      
S235JR2)3) 1.0037 dowolny BS 20 27  
S235JRG12)3) 1.0036 FU BS 20 27  
S235JRG23) 1,0038 FN BS 20 27 23
S235JO 1,0114 FN QS 0 27 23
S235J2G3 1,0116 FF QS -20 27 23
S235JsG4 1,0117 FF QS -20 27 23
S275JR3) 1,0044 FN BS 20 27 23
S275JO 1,0143 FN QS 0 27 23
S275J2G3 1,0144 FF QS -20 27 23
S275J2G4 1,0145 FF QS -20 27 23
S355JR3) 1,0045 FN BS 20 27 23
S355JO 1,0553 FN QS 0 27 23
S355J2G3 1,0570 FF QS -20 27 23
S355J2G4 1,0577 FF QS -20 27 23
S355K2G3 1,0595 FF QS -20 40 33
S355K2G4 1,0596 FF QS -20 40 33

1) przy profilach o grubości nominalnej > 100 mm wartości należy uzgodnić
2) dostawa tylko przy grubości nominalnej < 25 mm.
3) praca udarności dla wyrobów ze stali grupy jakościowej JR badana jest tylko, gdy zostanie to uzgodnione przy zamówieniu.

Konsorcjum Stali S.A.
ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 672 16 92
e-mail: biuro.zawiercie@ks.mail.pl

  • Złoty Płatnik 2015
Konsorcjum Stali to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją i przetwórstwem stali. W ofercie: pręty, blachy, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki, pręty okrągłe, kwadratowe i płaskie (płaskowniki), profile z/g, rury, walcówki, zbrojenia budowlane, prefabrykaty i inne wyroby stalowe.
Nasz folder
Wersja mobila
Newsletter
Newsletter