Technologia produkcji prętów żebrowanych QTB

Strona główna » Informacje techniczne » Inne informacje » Technologia produkcji prętów żebrowanych QTB

wielkość tekstu:A | A | A

Nowoczesna technologia produkcji prętów zbrojeniowych
w gat. RB400 i RB500 wg PN-ISO 6935-2
na nowej Walcowni Prętów CMC Zawiercie S.A.

Informacje o QTB

CMC Zawiercie S.A. dążąc do osiągnięcia dominującej pozycji na polskim rynku wyrobów stalowych długich i odpowiadając na wysokie wymagania jakościowe rynku budowlanego oferuje nowy asortyment prętów do zbrojenia betonu produkowanych z zastosowaniem technologii kontrolowanego chłodzenia Q.T.B. na najnowocześniejszej w Europie Środkowo-Wschodniej walcowni prętów.

Technologia Q.T.B. (Quenching and Tempering Bars) opracowana przez firmę DANIELI jest odpowiednikiem metody kontrolowanego chłodzenia TEMPCORE. Zapewnia ona uzyskanie podwyższonych własności wytrzymałościowych prętów ze stali niskowęglowych poprzez zastosowanie w linii walcowania na gorąco odpowiedniego systemu trójfazowego kontrolowanego chłodzenia prętów.

Pierwsza faza Q.T.B. polega na intensywnym chłodzeniu wodą pręta wychodzącego z ostatniej klatki walcowniczej. Dzięki dużej intensywności chłodzenia wodnego szybkość schładzania powierzchni pręta jest większa od szybkości krytycznej tworzenia martenzytu co powoduje uzyskanie na powierzchni pręta warstwy martenzytycznej o odpowiedniej głębokości.
Druga faza rozpoczyna się po opuszczeniu przez pręt linii chłodzenia wodnego i wejściu w strefę chłodzenia na wolnym powietrzu. W fazie tej ciepło z gorącego rdzenia pręta rozprzestrzenia się konwekcyjnie ku powierzchni powodując samo-odpuszczenie warstwy martenzytu. Proces odpuszczania zapewnia odpowiednią ciągliwość materiału przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej umownej granicy plastyczności.
Trzecia faza zachodzi podczas swobodnego stygnięcia prętów na chłodni pokrocznej i polega na semi-izotermicznej przemianie austenitu w rdzeniu pręta.


Pod względem struktury wewnętrznej pręt poddany takiej obróbce cieplnej wykazuje przypowierzchniową warstwę martenzytu odpuszczonego, podczas gdy rdzeń pręta składa się z ferrytu i perlitu oraz struktur pośrednich.

 

Dzięki zastosowaniu technologii Q.T.B. uzyskuje się poprawę następujących parametrów technicznych prętów:

  • wysoka wytrzymałość na rozciąganie
  • dobra spawalność dzięki możliwości zmniejszania zawartości węgla przy zachowaniu wysokiej umownej granicy plastyczności
  • dobra zginalność bez występowania mikropęknięć na powierzchni pręta
  • bardzo dobra charakterystyka zachowania się prętów w warunkach zmęczeniowych, osiągana dzięki wysokiej plastyczności powierzchniowej warstwy martenzytu, co pozwala na wykorzystywanie prętów z Q.T.B. w elementach konstrukcyjnych poddawanych obciążeniom dynamicznym
  • dzięki wysokiej stabilności cieplnej struktury poddanej obróbce cieplnej charakterystyka zachowania się prętów z Q.T.B. podczas pożaru nie odbiega od właściwości prętów walcowanych metodą klasyczną

Polepszenie parametrów wytrzymałościowych oraz innych własności metalurgicznych i mechanicznych prętów walcowanych z zastosowaniem technologii Q.T.B pozwala na zmniejszenie projektowanej średnicy prętów do zbrojenia i ich sumarycznego ciężaru przynosząc inwestorom wymierne oszczędności finansowe.

 

Dane techniczne

Zestawienie porównawcze wymiarów średnic i masy 1mb prętów walcowanych ze stali 34GS i równoważnych pod względem wytrzymałościowym (wg parametru Re) prętów ze stali RB500, RB500W walcowanych z zastosowaniem Kontrolowanego Chłodzenia Prętów Q.T.B.

l.p. 34 GS
Remin=410MPa
RB500, RB500W
Remin=500MPa
d pręta
(mm)
masa 1 mb
(kg)
obliczona d
pręta (mm)
proponowana
d pręta (mm)
masa
1 mb
(kg)
1 10 0,617 9,05 10 0,617
2 12 0,888 10,87 12 0,888
3 14 1,21 12,68 14 1,21
4 16 1,58 14,48 16 1,58
5 18 2,00 16,30 16 1,58
6 20 2,47 18,11 18 2,00
7 22 2,98 19,92 20 2,47
8 25 3,85 22,64 24 3,55
9 28 4,83 25,35 25 3,85
10 32 6,31 28,97 30 5,55

Porównanie własności mechanicznych i technologicznych

gatunek Re
MPa
Rm
MPa
A5
%
pręty do zbrojenia betonu,
gat. 18G2-b i 34GS
wg normy PN-82/H-93215 i PN-89/H-84023/06
18G2-b 355 490 - 620 20
34GS 410 min. 590 16
pręty gat. RB500, RB500W
wg normy PN-ISO 6935-2
uzupełnionej arkuszem krajowym PN-ISO 6935/2/Ak
RB500, RB500W 500 550 14

 

Porównanie składu chemicznego

gatunek C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Ceq
max
pręty do zbrojenia betonu,
gat. 18G2-b i 34GS
wg normy PN-82/H-93215 i PN-89/H-84023/06
18G2-b 0,15-0,22 1,00-1,50 0,20-0,55 0,050 0,050 0,30 0,30 0,35 0,10 0,48
34GS 0,30-0,36 0,80-1,20 0,40-0,70 0,050 0,050 0,30 0,30 0,35 0,10 0,59
pręty gat. RB500, RB500W
wg normy PN-ISO 6935-2
uzupełnionej arkuszem krajowym PN-ISO 6935/2/Ak
gatunek C Mn Si P S N Ceq
RB500W 0,22
(0,24)
1,60
(1,70)
0,60
(0,65)
0,050
(0,055)
0,050
(0,055)
0,012
(0,013)
0,50
(0,52)

wartości w nawiasach odnoszą się do analizy kontrolnej wyrobu

Zestawienie porównawcze wymiarów średnic i masy 1mb prętów walcowanych ze stali 18G2-b i równoważnych pod względem wytrzymałościowym (wg parametru Re) prętów ze stali RB500W walcowanych z zastosowaniem Kontrolowanego Chłodzenia Prętów Q.T.B.

l.p 18G2-b
Remin=355MPa
RB500, RB500W
Remin=500MPa
d pręta
(mm)
masa 1 mb
(kg)
obliczona d
pręta (mm)
proponowana d
pręta (mm)
masa 1 mb
(kg)
1 10 0,617 8,4 10 0,617
2 12 0,888 10,1 10 0,617
3 14 1,21 11,8 12 0,888
4 16 1,58 13,48 14 1,21
5 18 2,00 14,2 14 1,21
6 20 2,47 16,85 18 2,00
7 22 2,98 18,54 20 2,47
8 25 3,85 21,06 22 2,98
9 28 4,83 23,59 24 3,55
10 32 6,31 26,96 27 4,49

 

Konsorcjum Stali S.A.
ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 672 16 92
e-mail: biuro.zawiercie@ks.mail.pl

  • Spółka notowana na GPW
  • Złoty Płatnik 2015
Konsorcjum Stali to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją i przetwórstwem stali. W ofercie: pręty, blachy, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki, pręty okrągłe, kwadratowe i płaskie (płaskowniki), profile z/g, rury, walcówki, zbrojenia budowlane, prefabrykaty i inne wyroby stalowe.
Nasz folder
Wersja mobila
Newsletter
Newsletter