Prospekt emisyjny i aneksy

Strona główna » Relacje inwestorskie » Akcje Spółki na giełdzie » Prospekt emisyjny i aneksy

wielkość tekstu:A | A | A

Elektroniczna wersja (PDF) prospektu emisyjnego.

Prospekt emisyjny cz. 1  (5,12 mb)
Prospekt emisyjny cz. 2  (3,28 mb)

 

ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna  (0,12 mb)
ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna  (0,22 mb)
ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna  (0,13 mb)
ANEKS NR 4 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna  (0,07 mb)
ANEKS NR 5 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna  (0,22 mb)


Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Konsorcjum Stali S.A. uprzejmie informuje, że: ostateczna cena emisyjna oferowanych 931.406 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda została ustalona na 65,00 złotych.

Konsorcjum Stali S.A.
ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 672 16 92
e-mail: biuro.zawiercie@ks.mail.pl

  • Spółka notowana na GPW
  • Złoty Płatnik 2015
Konsorcjum Stali to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją i przetwórstwem stali. W ofercie: pręty, blachy, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki, pręty okrągłe, kwadratowe i płaskie (płaskowniki), profile z/g, rury, walcówki, zbrojenia budowlane, prefabrykaty i inne wyroby stalowe.
Nasz folder
Wersja mobila
Newsletter
Newsletter