Oferta publiczna akcji

Strona główna » Relacje inwestorskie » Akcje Spółki na giełdzie » Oferta publiczna akcji

wielkość tekstu:A | A | A

Akcje serii B, które były przedmiotem oferty publicznej w 2007 roku, zostały wyemitowane na podstawie art. 431 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 420 KSH jako akcje zwykłe na okaziciela. Akcje serii B zostały wyemitowane w drodze subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej przeprowadzanej bez zachowania prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Harmonogram oferty publicznej:

 • 30 lipca 2007 r. - złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansów
 • 29 październik 2007 r. - zatwierdzenie prospektu przez KNF
 • 13 - 19 listopada 2007 r. godzina 15.00 - book building
 • 19 listopada 2007 r. - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
 • 20 listopada 2007 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej oraz Transzy Dużych Inwestorów
 • 23 listopada 2007 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej
 • 23 listopada 2007 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
 • 30 listopada 2007 r. - przydział akcji w Transzy Dużych Inwestorów
 • 30 listopada 2007 r. - przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW
 • 3 grudnia 2007 r. - zamknięcie Publicznej Oferty
 • 5 grudnia 2007 r. - Zarząd GPW dopuścił do obrotu 230 041 praz do akcji w systemie notowań ciągłych
 • 6 grudnia 2007 r. - pierwsze notowanie praw do akcji Konsorcjum Stali

5 grudnia 2007 roku Zarząd GPW dopuścił do obrotu 230 041 praz do akcji serii B w systemie notowań ciągłych. Pierwsze notowanie praw do akcji (PDA) Konsorcjum Stali odbyło się 6 grudnia 2007 roku. Ofertą zostało objętych 931 406 akcji serii B. Na podstawie book buildingu Zarząd spółki ostatecznie dokonał przydziału 230 041 akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł, po cenie emisyjnej 65 zł.

Konsorcjum Stali S.A.
ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 672 16 92
e-mail: biuro.zawiercie@ks.mail.pl

 • Spółka notowana na GPW
 • Złoty Płatnik 2015
Konsorcjum Stali to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją i przetwórstwem stali. W ofercie: pręty, blachy, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki, pręty okrągłe, kwadratowe i płaskie (płaskowniki), profile z/g, rury, walcówki, zbrojenia budowlane, prefabrykaty i inne wyroby stalowe.
Nasz folder
Wersja mobila
Newsletter
Newsletter