Informacje finansowe

Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje finansowe

wielkość tekstu:A | A | A

Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 213 721 1 134 112 1 087 152 1 005 372 1 145 305 1 452 446 1 124 608
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 55 401 26 480 31 229 14 318 4 232 38 906 34 743
Zysk (strata) brutto 53 891 23 972 26 217 8 734 -3 645 31 660 32 002
Zysk (strata) netto 43 513 19 363 21 263 6 943 -4 240 25 710 25 352
Aktywa razem 655 214 556 758 576 849 535 541 550 671 645 271 570 161
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 304 147 240 953 275 102 254 902 271 371 350 818 301 394
Zobowiązania długoterminowe 783 735 740 760 737 201 381
Zobowiązania krótkoterminowe 286 023 222 211 261 569 241 907 258 927 340 576 291 348
Kapitał własny 351 067 315 805 301 747 280 639 279 300 294 453 268 767
Kapitał zakładowy 5 897 5 897 5 897 5 897 5 897 5 897 5 897
Liczba akcji (w sztukach) 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [zł] 7,24 3,28 1,50 0,00 2,00 0,00 0,00

Dane finansowe od roku 2008 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów MSR/MSSF.
 

 

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
1 220 299 1 142 899  1 095 676  1 011 407 1 153 760 1 458 700 1 132 874
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54 025 26 317 29 604 13 488 3 800 39 055 34 673
Zysk (strata) brutto 52 968 24 132 24 952 7 832 -4 305 31 653 32 201
Zysk (strata) netto 42 721 19 487 20 033 6 193 -4 619 25 759 25 452
Aktywa razem 658 034 558 919 578 241 538 647 554 329 649 575 574 345
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 307 986 243 336 276 880 256 993 273 267 352 980 303 485
Zobowiązania długoterminowe 783 735  740  760 737 200 381
Zobowiązania krótkoterminowe 288 704 223 233 262 157 242 789 259 592 341 496 292 154
Kapitał własny 350 048 315 583 301 361 281 654 281 062 296 595 270 860
Kapitał zakładowy 5 897 5 897 5 897 5 897 5 897 5 897 5 897
Liczba akcji (w sztukach)  5 897 419  5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję
7,24 3,30 1,50 0 2,00 0 0

Dane finansowe od roku 2008 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów MSR/MSSF.
Spółka informuje że nie stosuje określonej, konkretnej reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Konsorcjum Stali S.A.
ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 672 16 92
e-mail: biuro.zawiercie@ks.mail.pl

  • Spółka notowana na GPW
  • Złoty Płatnik 2015
Konsorcjum Stali to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją i przetwórstwem stali. W ofercie: pręty, blachy, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki, pręty okrągłe, kwadratowe i płaskie (płaskowniki), profile z/g, rury, walcówki, zbrojenia budowlane, prefabrykaty i inne wyroby stalowe.
Nasz folder
Wersja mobila
Newsletter
Newsletter