Historia operacji na akcjach

Strona główna » Relacje inwestorskie » Akcje Spółki na giełdzie » Historia operacji na akcjach

wielkość tekstu:A | A | A

Pierwsze notowanie praw do akcji (PDA) Konsorcjum Stali odbyło się 6 grudnia 2007 roku.

Emisja akcji serii C

NWZ Konsorcjum 22 kwietnia 2008 r. podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego spółki o 2 667 378 złotych do kwoty 5 897 419 zł w drodze emisji 2 667 378 akcji zwykłych serii C. Akcje te są akcjami na okaziciela. Trafiły do wspólników spółki Bodeko, w zamian za ich udziały w Bodeko. Parytet wymiany ustalono w taki sposób, że za jeden udział Bodeko właściciele tej spółki objęli 254,036190 (dwieście pięćdziesiąt cztery 36190/1000000) akcji Konsorcjum Stali. W wyniku emisji akcji serii C udziałowcy Bodeko objęli akcje stanowiące 45,23 proc. kapitału Konsorcjum Stali. Akcje serii A Konsorcjum Stali stanowią 50,87 proc. kapitału, a akcje serii B 3,90 proc.

Konsorcjum Stali 7. października złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie załączając do niego memorandum informacyjne. KNF nie wyraziła sprzeciwu wobec publikacji memorandum i zostało ono upublicznione na stronie internetowej Konsorcjum Stali 7 listopada 2008 r.

Memorandum informacyjne - akcje serii C

26 listopada 2008 r., zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 636/08 z dnia 17 listopada 2008 r. oraz uchwałą nr 645/08 z dnia 24 listopada 2008 r. nastąpiła w Krajowym Depozycie rejestracja 2 667 378 sztuk akcji serii C emitenta pod kodem PLKCST00010

W dniu 21 listopada 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 2.667.378 akcji serii C.

Akcje serii C były objęte lock-upem do 6 grudnia 2008 r.. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej z 22 maja 2007 r. zawartej pomiędzy Konsorcjum Stali, jej akcjonariuszami a spółką Bodeko i jej udziałowcami, udziałowcy Bodeko nie mogli sprzedać akcji serii C w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań PDA Konsorcjum Stali na GPW w Warszawie, co nastąpiło 6 grudnia 2007 r.

Konsorcjum Stali S.A.
ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 672 16 92
e-mail: biuro.zawiercie@ks.mail.pl

  • Spółka notowana na GPW
  • Złoty Płatnik 2015
Konsorcjum Stali to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją i przetwórstwem stali. W ofercie: pręty, blachy, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki, pręty okrągłe, kwadratowe i płaskie (płaskowniki), profile z/g, rury, walcówki, zbrojenia budowlane, prefabrykaty i inne wyroby stalowe.
Nasz folder
Wersja mobila
Newsletter
Newsletter