Gatunki / normy

Strona główna » Informacje techniczne » Inne informacje » Gatunki / normy

wielkość tekstu:A | A | A

 

nr materiałowy Symbol materiału1) Normy DIN / EN
S185 PN-EN 10025:2002  
St33 DIN 17100:1980  
1.0034 S205G2T / BSt 34-2 DIN 2393-2
  S205G2T / RSt 34-2 DIN 2394-2
1.0035 S185 / St 33 EN 10025:1993
  St185 / St 33 DIN 2395-2
  St 33 (S 185) DIN 1615
  St 33 (S 185) DIN 2440
  St 33 (S 185) DIN 2441
1.0036 S235JRG1 / USt 37-2 EN 10025:1993
  USt 37-2 G (S235JRG 1+CR) DIN 1623-2
  USt 37-2 (S235JRG1) DIN 1652-2
  USt 37-2 (S235J4G1) DIN 2395-3
1.0037 S235JR / St 37-2 EN 10025:1993
  St 37-2 G (S235JR+CR) DIN 1623-2
  St 37-2 (S235JR) DIN 1652-2
1.0038 S235JRG2 / RSt 37-2 EN 10025:1993
  S235JRG2 / RSt 37-2 DIN 2393-2
  S235JRG2 / RSt 37-2 DIN 2394-2
  S235JRG2 / RSt 37-2 DIN 2395-2
  IRSt 37-2 (S235JRG2) DIN 1652-2
  IRSt 37-2 (S235JRG2) DIN 2395-3
1.0039 S235JRH / St 37.2 EN 10210-1
  s235JRH / St37.2 EN 10219-1
1.0044 S275JR / St 44-2 EN 10025:1993
  S275JR / St 44-2 DIN 2393-2
  S275JR / St 44-2 DIN 2394
  St 44-2 (S275JR) DIN 1652-2
  St 44-2 (S275JR) DIN 2395-3
1.0045 S355JR EN 10025:1993
1.0050 E295 / St 50-2 EN 10025:1993
  St 50-2 G (E295+CR) DIN 1623-2
  St 50-2 (E295) DIN 1652-2
1.0060 E335 / St 60-2 EN 10025:1993
  St 60-2 G (E335+CR) DIN 1623-2
  St 60-2 (E335) DIN 1652-2
1.0070 E 360 / St 70-2 EN 10025:1993
  St 70-2 G (E360+CR) DIN 1623-2
  St 70-2 (E360) DIN 1652-2
1.0114 S35J0 / St 37-3 U EN 10025:1993
1.0115 S235JOC / QSt 37-3 U EN 10025:1993
1.0116 S235J2G3 / St 37-3 N EN 10025:1993
  St 37-3 G (S235J2G3+CR) DIN 1623-2
  St 37-3 (S235J2G3) DIN 1652-2
  St 37-3 (S235J2G3) DIN 2395-3
1.0117 S235J2G4 EN 10025:1993
1.0118 S235J2G3C / QSt 37-3 N EN 10025:1993
1.0119 S235J2G4C EN 10025:1993
1.0120 S235JRC / QSt 37-2 EN 10025:1993
1.0121 S235JRG1C / UOSt 37-2 EN 10025:1993
1.0122 S235JRG2C / UOSt 37-2 EN 10025:1993
1.0128 S275JRC / St 44-9 EN 10025:1993
1.0138 S275J2H / St 44-3 N EN 10210-1
  S275J2H / St 44-3 N EN 10219-1
1.0140 S275J0C / QSt 44-3 U EN 10025:1993
1.0141 S275J2G3C / QSt 44-3 N EN 10025:1993
1.0142 S275J2G4C EN 10025:1993
1.0143 S275J0 / St 44-3 U EN 10025:1993
1.0144 S275J2G3 / St 44-3 N EN 10025:1993
  St 44-3 G (S275J2G3+CR) DIN 1623-2
  St 44-3 (S275J2G3) DIN 1652-2
  St 44-3 (S275J2G3) DIN 2395-3
1.0145 S275J2G4 EN 10025:1993
1.0149 S275J0H / St 44-3 U EN 10210-1
  S275JoH / St 44-3 U EN 10219-1
1.0162 S235J0Cu EN 10025:1993
1.o163 S235J2G4Cu EN 10025:1993
1.0166 S235J2G4Cu / St 37-3 Cu 3 EN 10025:1993
1.0169 S235JRCu / St 37-2 Cu 3 EN 10025:1993
1.0211 S215GSiT / St 30 Si DIN 2391-2
1.0212 S215GAIT / St 30 AL DIN 2391-2
1.0226 DX51D +Z / St 02 Z EN 10142
  DX51D +ZF EN 10142
  DX51D +ZA / St 02 Z EN 10214
  DX51D +AS EN 10154
  DX51D +AZ / St 02 Z EN 10215
1.0242 S250GD +Z / StE 250-2 Z EN 10147
  S250GD +ZF EN 10147
  S250GD +ZA / StE 250-2 Z EN 10214
  S250GD +AZ / StE 250-2 Z EN 10215
  S250GD +AS EN 10154
1.0244 S280GD +Z / StE 280-2Z EN 10147
  S280GD +ZF EN 10147
  S280GD +ZA / StE 280-2 Z EN 10214
  S280GD +AZ / StE 280-2 Z EN 10215
  S280GD +AS EN 10154
1.0250 S320GD +Z / StE 320-2 Z EN 10147
  S320GD +ZF EN 10147
  S320GD +ZA / StE 320-3 Z EN 10214
  S320GD +AZ / StE 320-3 Z EN 10215
  S320GD +AS EN 10154
1.0253 USt 37.0 DIN 1626
1.0254 St 37.0 DIN 1629
  St 37.0 DIN 1626
  St 37.0 DIN 2460
  St 37.0 DIN 2442
1.0256 St 44.0 DIN 1629
  St 44.0 DIN 1629
1.0306 DX 54D +Z /St 06 Z EN 10142
  DX 54D +ZF EN 10142
  DX 54D +ZA /St 06 Z EN 10214
  DX 54D +AZ /St 06 Z EN 10215
  DX 54D +AS EN 10154
1.0310 C10D / D 10-2 EN 10016-2
1.0312 DC05 St 15 EN 10130
  DC05 St 15 EN 10139
  DC05 + ZE EN 10152
1.0313 C7D / D 8-2 EN 10016-2
1.0319 L210GA / RRStE 210.7 EN 10208-1
1.0330 DC01 / St 2 / St 12 EN 10130
  DC01 / St 2 / St 12 EN 10139
  DC01 / St 2 / St 12 ZE EN 10152
1.0332 DD11 / StW 22 EN 10111
1.0335 DD13 / StW 24 EN 10111
  DX53D +ZA / St 05 Z EN 10214
  DX53D +AZ / St 05 Z EN 10215
  DX53D +AS EN 10154
1.0338 DC04 / St 4 / St 14 EN 10130
  DC04 / St 4 / St 14 EN 10139
  DC04 +ZE / St 14 ZE EN 10152
1.0345 P325GH / H I EN 10028-2
1.0347 DC03 / RRSt 3 / RRSt 13 EN 10130
  DC03 / RRSt 3 / RRSt 13 EN 10139
  DC03 +ZE / RRSt 13 ZE EN 10152
1.0350 DX52D +Z / St 03 Z EN 10142
  DX52D +ZF EN 10142
  DX52D +ZA / St 03 Z EN 10214
  DX52D +AZ / St 03 Z EN 10215
  DX52 +AS EN 10154
1.0355 DX53D +Z / St 05 Z EN 10142
  DX53D +ZF EN 10142
1.0398 DD12 / RRStW 23 EN 10111
1.0401 C 15 DIN 1652-3
1.0402 C 22 EN 10083-2
  C 22 DIN 1652-4
1.0405 St 45.8 DIN 17175
1.0406 C25 EN 10083-2
1.0408 S255GT / St 45 DIN 2391-2
1.0413 C15D / D15-2 EN 10016-2
1.0414 C20D / D 20-2 EN 10016-2
1.0415 C26D / D 25-2 EN 10016 2
1.0421 St 52.0 DIN 1629
  St 52.0 DIN 1629
  St 52.0 DIN 2460
1.0425 P265GH / H II EN 10028-2
1.0429 L290MB / StE 290.7 EN 10208-2
1.0438 BSt 500 S DIN 488-1
1.0457 L245NB / StE 240.7 EN 10208-2
1.0459 L245GA / RRStE 240.7 EN 10208-1
1.0464 BSt 500 G DIN 488-1
1.0465 BSt 500 P DIN 488-1
1.0466 BSt 500 M DIN 488-1
1.0473 P355GH / 19Mn 6 EN 10028-2
1.0481 P295GH / 17 Mn 4 EN 10028-2
  17 Mn 4 (P295GH9 DIN 17175
1.0482 19Mn 5 DIN 17175
1.0484 L290NB / StE 290.7 EN 10208-2
1.0486 P275N / StE 285 EN 10028-3
  St E 285 (P275N) DIN 17179
  St E 285 (P275N) DIN 17178
1.0487 P2751NH / WStE 285 EN 10028-3
  WSt E 285NH) DIN 17179
  WSt E 285NH) DIN 17178
1.0488 P275NL1 / TStE 285 EN 10028-3
  TSt E 285 (P275NL1) DIN 17179
  TSt E 285 (P275NL1) DIN 17178
1.0490 S275N / StE 285 EN 10113-2
1.0491 S275NL / TStE 285 EN 10113-2
1.0493 S275NH / StE 285 N EN 10210-1
  S275NH / StE 285 N EN 10219-1
1.0495 21 Mn5 DIN 17115
1.0497 S275NLH /TStE 285 N EN 10210-1
  S275NLH /TStE 285 N EN 10219-1
1.0501 C35 EN 10083-2
  C35 DIN 17240
  C35 DIN 1652-4
1.0503 C45 EN 10083-2
  C45 DIN 1652-4
1.0507 S355J0Cu EN 10025:1993
1.0509 S355K2G3Cu EN 10025:1993
1.0511 C40 EN 10083-2
1.0516 C38D / D 35-2 EN 10016-2
1.0517 C48D / D45-2 EN 10016-2
1.0518 C56D D 55-2 EN 10016-2
1.0519 S355K2G4Cu EN 10025:1993
1.0528 C30 EN 10083-2
1.0529 S350GD +Z / StE 350-2Z EN 10147
  S350GD +ZF EN 10147
  S350GD +ZA / StE 350-3 Z EN 10214
  S350GD +AZ / StE 350-3 Z EN 10215
  S350GD +AS EN 10154
1.0530 C32D / D 30-2 EN 10016-2
1.0533 E295GC / ZSt 50-2 EN 10025:1993
  ZSt 50-2 (E295GC) DIN 1652-2
1.0535 C55 EN 10083-2
  C55 DIN 17222
1.0539 S355NH / StE 355N EN 10210-1
  S355NH / StE 355N EN 10219-1
1.0540 C50 EN 10083-2
1.0541 C42D / D 40-2 EN 10016-2
1.0543 E335GC / ZSt 60-2 EN 10025:1993
  ZSt 60-2 (E335GC) DIN 1652-2
1.0545 S355N / St E 355 EN 10113-2
1.0546 S355NL / SSt E 355 EN 10113-2
1.0547 S355J0H / St 52-3 U EN 10210-1
  S355J0H / St 52-3 U EN 10219-1
1.0549 S355NLH / TSt E 355N EN 10210-1
  S355NLH / TSt E 355N EN 10219-1
1.0551 S355JRC EN 10025:1993
1.0553 S355J0 / St 52-3 U EN 10025:1993
1.0554 S355J0C / QSt 52-3 U EN 10025:1993
1.0562 P355N / StE 355 EN 10028-3
  StE 355 (P355N) DIN 17179
  StE 355 (P355N) DIN 17178
1.0565 P355NH / WStE 355 EN 10028-3
  P355NH / WStE 355 EN 10222-1
  WStE 355 (P355NH) DIN 17179
  WStE 355 (P355NH) DIN 17178
1.0566 P355NL1 / TStE 355 EN 10028-3
  TStE 355 (P355NL1) DIN 17179
  TStE 355 (P355NL1) DIN 17178
1.0569 S355J2G3C / QSt 52-3 N EN 10025:1993
1.0570 S355J2G3 St 52-3 N EN 10025:1993
  S355J2G3 St 52-3 DIN 2393-2
  S355J2G3 St 52-3 DIN 2394-2
  S355J2G3 St 52-3 DIN 2395-2
  St 53-3 G (355J2G3+CR) DIN 1623-2
  St 52-3 (S355J2G3) DIN 1652-2
1.0576 S355J2H / St 52-3 N EN 10210-1
  S355J2H / St 52-3 N EN 10219-1
1.0577 S355J2G4 EN 10025:1993
1.0578 L360MB / StE 360.7 EN 10208-2
1.0579 S355J2G4C EN 10025:1993
1.0581 St 52.4 DIN 1630
  St 52.4 DIN 1628
1.0582 L360NB EN 10208-2
1.0585 S355J2G3Cu / St 52-3 Cu 3 EN 10025:1993
1.0586 C50D / D 50-2 EN 10016-2
1.0588 C52D / D 53-2 EN 10016-2
1.0592 S355J2G4Cu EN 10025:1993
1.0593 S355K2G3C EN 10025:1993
1.0594 S355K2G4C EN 10025:1993
1.095 S355K2G3 EN 10025:1993
1.096 S355K2G4 EN 10025:1993
1.0601 C 60 EN 10083-2
  C 60 DIN 17222
  C 60 DIN 1652-4
1.0603 C 67 DIN 17222
1.0605 C 75 DIN 17222
1.0609 C58D / D58-2 EN 10016-2
1.0610 C60D / D60-2 EN 10016-2
1.0611 C62D / D63-2 EN 10016-2
1.0612 C66D / D65-2 EN 10016-2
1.0613 C68D / D68-2 EN 10016-2
1.0614 C76B / D 75-2 EN 10016-2
1.0615 C70D / D 70-2 EN 10016-2
1.0616 C86D / D 85-2 EN 10016-2
1.o617 C72D / D 73-2 EN 10016-2
1.0618 C92D / D 95-2 EN 10016-2
1.0620 C78D / D 78-2 EN 10016-2
1.0622 C80D / D80-2 EN 10016-2
1.0626 C82D / D 83-2 EN 10016-2
1.0628 C88D / D88-2 EN 10016-2
1.0633 E360GC / ZSt 70-2 EN 10025:1993
1.0633 ZSt 70-2 (E360GC) DIN 1652-2
1.0715 9 SMn 28 DIN 1651
1.0718 9 SMnPb 28 DIN 1651
1.0736 9Smn 36 DIN 1651
1.0737 9 SMnPb 36 DIN 1651
1.0971 S260NC / QStE 260 N EN 10149-3
1.0972 S315MC / QStE 300 TM EN 10149-2
1.0973 S315NC / QStE 300 N EN 10149-3
1.0975 QStE 340 N DIN 2395-3
1.0976 S355MC / QStE 360 TM EN 10149-2
1.0977 S355NC / QStE 360 N EN 10149-3
1.0980 S420MC / QStE 420 TM EN 10149-2
1.0981 S420NC / QStE 420 N EN 10149-3
1.0982 S460MC / QStE 460 TM EN 10149-2
1.0984 S500MC / QStE 500 TM EN 10149-2
1.0986 S550MC / QStE 550 TM EN 10149-2
1.1104 P275NL2 / EStE285 EN 10028-3
  EStE 285 (P275NL2) DIN 17179
  EStE 285 (P275NL2) DIN 17178
1.1106 P355NL2 / EStE 355 EN 10028-3
  ESte 355 DIN 17179
  EStE 355 DIN 17178
1.1149 C22R / Cm 22 EN 10083-1
  Cm 22 (C22R) DIN 1652-4
1.1151 C22E / Ck 22 EN 10083-1
  Ck22 (C22E) SEW 550
  Ck 22 (C22E) DIN 1652-4
1.1158 C25E / Ck 25 EN 10083-1
1.1163 C25R Rm 25 EN 10083-1
1.1170 28 Mn 6 EN 10083-1
  28 Mn 6 SEW 550
  28 Mn 6 DIN 1652-4
1.1178 C30E / Ck 30 EN 10083-1
1.1179 C30R Cm 30 EN 10083-1
1.1180 C35R / Cm 35 EN 10083-1
  Cm 35 DIN 1652-4
1.1181 C35E / Ck 35 EN 10083-1
  Ck 35 (C35E) SEW 550
  Ck 35 (C35E) DIN 17240
  Ck 35 (C35E) DIN 1652-4
1.1186 C40 E / Ck 40 EN 10083-1
1.1189 C40R / Cm 40 EN 10083-1
1.1191 C45E / Ck 45 EN 10083-1
  Ck 45 (C45E) SEW 550
  Ck 45 (C45E) DIN 1652-4
1.1201 C45R / Cm 45 EN 10083-1
  Cm 45 (C45R) DIN 1652-4
1.1202 C52D2 / D 53-3 EN10016-4
1.1203 C55E / Ck 55 EN 10083-1
  Ck 55 DIN 17222
1.1206 C50E / Ck 50 EN 10083-1
  Ck 50 (C50 E) SEW 550
1.1209 C55R / Cm 55 EN 10083-1
1.1212 C58D2 / D 58-3 EN 10016-4
1.1220 C56D2 / D 55-3 EN 10016-4
1.1221 C60E / Ck 60 EN 10083-1
  Ck 60 (C60E) SEW 550
  Ck 60 (C60E) DIN 17222
  Ck 60 (C60E) DIN 1652-4
1.1222 C62D2 / D 63-3 EN 10016-4
1.1223 C60R / Cm 60 EN 10083-1
  Cm 60 (C60R) DIN 1652-4
1.1228 C60D2 / D60-3 EN 10016-4
1.1232 C68D2 / D 68-3 EN 10016-4
1.1236 C66D2 / D 65-3 EN 10016-4
1.1241 C50R / Cm 50 EN 10083-1
1.1242 C72D2 / D 73-3 EN 10016-4
1.1252 C78D2 / D 78-3 EN 10016-4
1.1253 D76D2 / D75-3 EN 10016-4
1.1255 C80D2 / D 80-3 EN 10016-4
1.1262 C82D2 / D 83-3 EN 10016-4
1.1265 C86D2 / D 85-3 EN 10016-4
1.1272 C88D2 / D 88-3 EN 10016-4
1.1282 C92D2 / D 95-3 EN 10016-4
1.4301 X5CrNi18-10 EN 10088-1
  X5CrNi18-10 EN 10088-2
  X5CrNi18-10 EN 10088-3
  X5CrNi18-10 DIN 17440
  X5CrNi18-10 DIN 17441
  X5CrNi18-10 EN 10222-1
  X5CrNi18-10 DIN 17456
  X5CrNi18-10 DIN 17455
  X5CrNi18-10 DIN 17458
  X5CrNi18-10 DIN 17457
1.4306 X2CrNiI9-11 EN 10088-1
  X2CrNiI9-11 EN 10088-2
  X2CrNiI9-11 EN 10088-3
  X2CrNiI9-11 DIN 17440
  X2CrNiI9-11 DIN 17441
  X2CrNiI9-11 DIN 17456
  X2CrNiI9-11 DIN 17455
  X2CrNiI9-11 DIN 17458
  X2CrNiI9-11 DIN 17457
  X2CrNiI9-11 DIN 1654-5
1.4401 X5CrNiMo17-12-2 EN 10088-1
  X5CrNiMo17-12-2 EN 10088-2
  X5CrNiMo17-12-2 EN 10088-3
  X5CrNiMo17-12-2 DIN 17440
  X5CrNiMo17-12-2 DIN 17441
  X5CrNiMo17-12-2 EN 10222-1
  X5CrNiMo17-12-2 DIN 17456
  X5CrNiMo17-12-2 DIN 17455
  X5CrNiMo17-12-2 DIN 17458
  X5CrNiMo17-12-2 DIN 17457
  X5CrNiMo17-12-2 DIN 1654-5
1.4541 X6CrNiTi18-10 EN 10088-1
  X6CrNiTi18-10 EN 10088-2
  X6CrNiTi18-10 EN 10088-3
  X6CrNiTi18-10 DIN 17440
1.4541 X6CrNiTi18-10 DIN 17441
  X6CrNiTi18-10 DIN 17456
  X6CrNiTi18-10 DIN 17455
  X6CrNiTi18-10 DIN 17458
  X6CrNiTi18-10 DIN 17457
  X6CrNiTi18-10 EN 10222-1
  X6CrNiTi18-10 DIN 1654-5
1.4571 X6CrNiMoTil7-12-2 EN 10088-1
  X6CrNiMoTil7-12-2 EN 10088-2
  X6CrNiMoTil7-12-2 EN 10088-3
  X6CrNiMoTil7-12-2 DIN 17440
  X6CrNiMoTil7-12-2 DIN 17441
  X6CrNiMoTil7-12-2 EN 10222-1
  X6CrNiMoTil7-12-2 DIN 17456
  X6CrNiMoTil7-12-2 DIN 17455
  X6CrNiMoTil7-12-2 DIN 17458
  X6CrNiMoTil7-12-2 DIN 17457
  X6CrNiMoTil7-12-2 DIN 1654-5
1.5415 16 Mo3 / 15 Mo 3 EN 10028-2
  16 Mo3 / 15 Mo 3 EN 10222-1
  15 Mo 3 (16 Mo 3) DIN 17175
  15 Mo 3 (16 Mo 3) DIN 17177
1.5530 20MnB5 / 21 MnB 5 EN 10083-3
1.5531 30MnB5 EN 10083-3
1.5532 38MnB5 EN 10083-3
1.5637 12Ni14/ 10 Ni 14 EN 10028-4
  12Ni14/ 10 Ni 14 EN 10222-1
  10 Ni 14 (12Ni 14) DIN 17280
  10 Ni 14 (12Nil 14) DIN 17173
  10 Ni 14 (12Nil 14) DIN 17174
1.5662 X8Ni9 EN 10028-4
  X8Ni9 EN 10222-1
  X8Ni9 DIN 17280
  X8Ni9 DIN 17173
  X8Ni9 DIN 17174
1.5680 12Ni19 EN 10028-4
  X12Ni5; EN 10222-1
  12Ni19 DIN 17280
  12Ni19 DIN 17173
  12Ni19 DIN 17174
1.7035 41Cr4 EN 10083-1
  41Cr4 DIN 1652-4
  41Cr4 DIN 1654-4
1.7039 41CrS4 EN 10083-1
  41CrS4 DIN 1652-4
1.7131 16MnCr5 EN 10084
  16MnCr5 DIN 1652-3
1.8905 P460N / StE 460 EN 10028-3
  StE 460 DIN 17179
  StE 460 DIN 17178
1.8912 S420NL / TStE 420 EN 10113-2
  TSte 420 (S420NL) DIN 17179
  TStE 420 (S420NL) DIN 17178
1.8915 P460NL1 / TStE 460 EN 10028-3
  TStE 460 (P460NL1) DIN 17179
  TStE 460 (P460NL1) DIN 17178
1.8918 P460NL2 / EStE 460 EN 10028-3
  EStE 460 (P460NL2) DIN 17179
  EStE 460 (P460NL2) DIN 17178
1.8925 S890QL1 / EStE 890 V EN 10137-2
1.8928 S690Ql / TStE 690 V EN 10137-2
1.8931 S690Q / StE 690 V EN 10137-2
1.8933 S960QL / TStE 960 V EN 10137-2
1.8935 P460NH / WStE 460 EN 10028-3
  WStE 460 (P460NH) DIN 17179
  WStE 460 (P460NH) DIN 17178
1.8940 S890Q EN 10137-2
1.8941 S960Q EN 10137-2
1.8953 S460NH / StE 460 N EN 10210-1
  S460NH / StE 460 N EN 10219-1
1.8956 S460NLH / TStE 460 N EN 10210-1
  S460NLH / TStE 460 N EN 10219-1
1.8961 S235J2W /WTSt 37-2 EN 10155
1.8963 S3S5J2G 1 W / WTSt 52-3 EN 10155
1.8974 S700MC / QStE 690 TM EN 10149-2
1.8983 S890QL / TStE 890 V EN 10137-2
1.8988 S690QL1 / EStE 690 V EN 10137-2

1) Ukośnik / Symbol materiału dotychczasowy np. / St 33 wg DIN 1615 Nawias () jest norma DIN EN dla tego materiału, np. (S 185) wg DIN EN 10025
(Wyciąg z "STAHL-Tabellenbuch", Wydawnictwo Stahleisen, 3. wydanie, luty 1999)

Konsorcjum Stali S.A.
ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 672 16 92
e-mail: biuro.zawiercie@ks.mail.pl

  • Złoty Płatnik 2015
Konsorcjum Stali to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją i przetwórstwem stali. W ofercie: pręty, blachy, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki, pręty okrągłe, kwadratowe i płaskie (płaskowniki), profile z/g, rury, walcówki, zbrojenia budowlane, prefabrykaty i inne wyroby stalowe.
Nasz folder
Wersja mobila
Newsletter
Newsletter