Akcjonariat

Strona główna » Relacje inwestorskie » Spółka » Akcjonariat

wielkość tekstu:A | A | A

Struktura akcjonariatu Konsorcjum Stali S.A.

Podmiot Liczba akcji W proc.
Seria A 4 185 238 100
Akcjonariusze posiadający powyżej 5 procent akcji
Podmiot Liczba   akcji   Udział w kapitale zakładowym [%] Udział głosów na WZA [%]
Barbara Dembowska 486 740 11,63 11,63
Katarzyna Dembowska 473 980 11,33 11,33
Krystyna Borysiewicz 928 260 22,18 22,18
Janusz Koclęga 608 875 14,55 14,55
Piotr Koclęga 260 493 6,22 6,22
Robert Wojdyna 260 080 6,21 6,21
Anna Skoczek 260 000 6,21 6,21
Marek Skwarski 221 740 5,30 5,30
Razem liczba akcji dająca powyżej 5% głosów na WZA 3 500 168 83,63
Liczba akcji dająca mniej niż 5% ogólnej liczby akcji 685 070 16,37
Razem liczba akcji 4 185 238 100,00

Stan na 13.03.2020 r.

Konsorcjum Stali S.A.
ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 672 16 92
e-mail: biuro.zawiercie@ks.mail.pl

  • Spółka notowana na GPW
  • Złoty Płatnik 2015
Konsorcjum Stali to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją i przetwórstwem stali. W ofercie: pręty, blachy, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki, pręty okrągłe, kwadratowe i płaskie (płaskowniki), profile z/g, rury, walcówki, zbrojenia budowlane, prefabrykaty i inne wyroby stalowe.
Nasz folder
Wersja mobila
Newsletter
Newsletter