Akcjonariat

Strona główna » Relacje inwestorskie » Spółka » Akcjonariat

wielkość tekstu:A | A | A

Struktura akcjonariatu Konsorcjum Stali S.A.

Podmiot Liczba akcji W proc. W proc. głosów
Ogółem 5 897 419 100 100
Seria A 3 000 000 50,87 50,87
Seria B    230 041 3,90 3,90
Seria C 2 667 378 45,23 45,23
Akcjonariusze posiadający powyżej 5 procent akcji
Podmiot Liczba   akcji   Udział w kapitale zakładowym [%] Udział głosów na WZA [%] Udział głosów na WZA [%] bez akcji własnych w posiadaniu emitenta
Barbara Dembowska i Katarzyna Dembowska * 916 980 15,55 15,55 16,80
Krystyna Borysiewicz 816 980 13,85 13,85 14,97
Konsorcjum Stali ** 440 558 7,47 7,47 -
Aviva OFE 432 000 7,33 7,33 7,92
Janusz Koclęga 363 283 6,16 6,16 6,66
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 334 896 5,68 5,68 6,14
         
Razem akcjonariusze powyżej 5% 3 304 697 56,04 56,04 52,49
Razem akcjonariusze poniżej 5% 2 592 722 43,96 43,96 47,51

Stan na 03.08.2018 r.

* Wykazywane łącznie na podstawie otrzymanego przez Spółkę Zawiadomienia opisanego w Raporcie bieżącym nr 24/2018 z 09.07.2018

** Akcje własne nabyte w ramach operacji buy back

Konsorcjum Stali S.A.
ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 672 16 92
e-mail: biuro.zawiercie@ks.mail.pl

  • Spółka notowana na GPW
  • Złoty Płatnik 2015
Konsorcjum Stali to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją i przetwórstwem stali. W ofercie: pręty, blachy, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki, pręty okrągłe, kwadratowe i płaskie (płaskowniki), profile z/g, rury, walcówki, zbrojenia budowlane, prefabrykaty i inne wyroby stalowe.
Nasz folder
Wersja mobila
Newsletter
Newsletter