Akcjonariat

Strona główna » Relacje inwestorskie » Spółka » Akcjonariat

wielkość tekstu:A | A | A

Struktura akcjonariatu Konsorcjum Stali S.A.

Podmiot Liczba akcji W proc. W proc. głosów
Ogółem 5 897 419 100 100
Seria A 3 000 000 50,87 50,87
Seria B    230 041 3,90 3,90
Seria C 2 667 378 45,23 45,23
Akcjonariusze posiadający powyżej 5 procent akcji
Podmiot Liczba   akcji   Udział w kapitale zakładowym [%] Udział głosów na WZA [%] Udział głosów na WZA [%] bez akcji własnych w posiadaniu emitenta
Barbara Dembowska i Katarzyna Dembowska * 960 720 16,29 16,29 22,95
Krystyna Borysiewicz 928 260 15,74 15,74 22,18
Janusz Koclęga 608 875 10,32 10,32 14,55
Razem liczba akcji dająca powyżej 5% głosów na WZA 2 497 855 42,36 42,36 59,68
Liczba akcji dająca mniej niż 5% ogólnej liczby akcji 1 687 383 28,61 28,61 40,32
Razem liczba akcji bez uwzględnienia akcji własnych 4 185 238 70,97 70,97 100,00
Akcje własne 1 712 181 29,03 29,03  
Razem liczba akcji 5 897 419 100,00 100,00  

Stan na 06.02.2020 r.

* Wykazywane łącznie na podstawie otrzymanego przez Spółkę Zawiadomienia opisanego w Raporcie bieżącym nr 24/2018 z 09.07.2018

** Akcje własne nabyte w ramach operacji buy back

Konsorcjum Stali S.A.
ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 672 16 92
e-mail: biuro.zawiercie@ks.mail.pl

  • Spółka notowana na GPW
  • Złoty Płatnik 2015
Konsorcjum Stali to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją i przetwórstwem stali. W ofercie: pręty, blachy, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki, pręty okrągłe, kwadratowe i płaskie (płaskowniki), profile z/g, rury, walcówki, zbrojenia budowlane, prefabrykaty i inne wyroby stalowe.
Nasz folder
Wersja mobila
Newsletter
Newsletter